Lonely Nyan

140.00 ฿

เมื่ออาราคิตะต้องรับเลี้ยงเหมียวฟุกุ และฟุคุโทมิต้องรับเลี้ยงเหมียวอาราที่อยู่ๆก็โผล่มาอย่างปริศนา ทั้ง2จะทำอย่างไร??

5 in stock

SKU: A00559 Categories: , Tags: , , , ,