Lokiity Sticker

50.00 ฿

ผู้จัดทำ : กลมชนก
อ้างอิงจากเรื่อง : MCU (Loki)
ลักษณะของสินค้า : A6 matte coated Sticker / สติกเกอร์ A6 เคลือบด้าน
ออกขายครั้งแรก : Cataholic (2019)

10 in stock

SKU: A01996 Categories: , Tags: , , , , ,