Little Things Left Untold

130.00 ฿

เรื่องสั้นเกี่ยวกับโอเวนและแก๊งแรปเตอร์ มีทั้งหมดสามเรื่อง
1.ที่มาของชื่อขอองแรปเตอร์ทั้งสี่
2.วันว่างๆของเหล่าลูกๆแรปเตอร์
3.เรื่องของบลูและทีเร็กซ์หลังจากตอนจบใน Jurassic World

อ่านตัวอย่างได้ที่ลิ้งนี้ค่ะ >> goo.gl/jzOZkW goo.gl/xqcSaL

Out of stock

SKU: A01382 Categories: , Tags: ,