Kokoro no omoi

220.00 ฿

ผู้จัดทำ   :Walk in heaven [DaKaos]

จากเรื่อง   :เกม Touken RanbuParing: Tsurumaru x Ichigo

ลักษณะของสินค้า : Kokoro o omoi Paring Tsurumaru x Ichigo ขนาด B5 | 56 หน้า | 220บาท

ออกขายครั้งแรก :Saniwa kagura, Ca4

5 in stock

SKU: A01615 Categories: , Tags: , , ,