Inosuke good boi! | memo pad

45.00 ฿

ผู้จัดทำ : bbenariari
อ้างอิงจากเรื่อง: Hashibira Inosuke | Kimetsu no Yaiba
ลักษณะของสินค้า: กระดาษโน้ต ขนาด 7.5cm x 7.5cm จำนวน 20 แผ่น
ออกขายครั้งแรก: 10000 miles with dreammaker (2020)

Out of stock

SKU: A02623 Categories: , Tags: , ,