How You Feel About Me?

120.00 ฿

ผู้จัดทำ   : DUZK

จากเรื่อง   :(Seven Knights)

“How You Feel About Me?” (Jin x Ace)

Pairing : Horikawa * Kanesada

ขนาดของสินค้า :ขนาด B5 ปกอาร์ท 4 สี เนื้อในขาวดำ 38 หน้า กระดาษปอนด์ 100 แกรม

ออกขายครั้งแรก : comic square

9 in stock