Honmaru Reverse

85.00 ฿

เรื่องราวของตัวเกมที่เกิดบั๊กและทำให้องค์ประกอบภายในระบบทุกอย่างกลับเป็นตรงกันข้าม ไม่ว่าจะแม็พ มอนสเตอร์ หรือกระทั่งนิสัยของดาบ ซานิวะคงทำอะไรไม่ได้นอกจากอดทนกับฮงมารุที่แสนวุ่นวายนี้เป็นระยะเวลา1วัน

Out of stock

SKU: A01160 Categories: , Tags: , ,