Higekiri / Hizamaru

100.00 ฿

เรื่องราวของการถูกเปลี่ยนชื่อของดาบทั้งสองเล่ม
ถูกหลอมรวมกันเป็นอาร์ตภาพเดียวที่สื่อถึงความหมายของชื่อทั้งหมด

Clear
SKU: A01358 Categories: , Tags: , ,