Hide and seek

120.00 ฿

ผู้จัดทำ   :Walk in heaven [DaKaos]

จากเรื่อง   :เกม Touken RanbuParing: Tsurumaru x Ichigo

ลักษณะของสินค้า : โดจินชิ
Hide and seek
Paring Tsurumaru x Ichigo ขนาด B5 | 22 หน้า | 120บาท

ออกขายครั้งแรก :Saniwa kagura, Ca4

22 in stock

SKU: A01614 Categories: , Tags: , , ,