HellEmber&Lawyer badge set

90.00 ฿

ผู้จัดทำ : ShizIdeo
อ้างอิงจากเรื่อง : IdentityV
ลักษณะของสินค้า : เข็มกลัดสี่เหลี่ยมมุมมน ขนาด 3.7 x 3.7 ซม. / 1 ชุดมี 2 ชิ้น
การเปิดอ่าน : ไม่มี
ออกขายครั้งแรก : Hunting Festival (2019)

เหลือสินค้า 5 ชิ้น

Sold By : Homu
SKU: A01874 Category: Tags: ,