Halloween Sticker Set : Haikyuu!

170.00 ฿

ผู้จัดทำ : LATTE
อ้างอิงจากเรื่อง: Haikyuu!
ลักษณะของสินค้า: สติกเกอร์ PP เนื้อด้าน 16 ชิ้น / ขนาด 5 cm
ออกขายครั้งแรก: Comic Avenue 6 (2020)

14 in stock

SKU: A02590 Categories: , Tags: ,