Gladnis Rabu Rabu Sticker Set

66.00 ฿

ผู้จัดทำ   : Rumine

จากเรื่อง   : Final Fantasy XV (Gladnis)

ลักษณะของสินค้า : Sticker PVCใส พิมพ์ขาวที่ตัวละคร Size: 148 x 210 mm (A5)

ออกขายครั้งแรก : Comic Avenue #4 (2017)

5 in stock