Gladnis Acrylic Standy+Keychain

134.00 ฿

ผู้จัดทำ : Rumine

จากเรื่อง : Final Fantasy XV (Gladnis)

ลักษณะของสินค้า : อะคริลิกสแตนดี้+พวงกุญแจ สกรีน1ด้าน ขนาดประมาณ7cm. มีทั้งหมด 5 design ลายตามนี้
ลาย 1- 1312
ลาย 2- 1817
ลาย 3- 2322
ลาย 4- 3332
ลาย 5- Cupid

ออกขายครั้งแรก : Comic Square #2 (2018)

Clear