รวมมิตร Freebatch

130.00 ฿

ผู้จัดทำ : IKKESANDY

อ้างอิงจากเรื่อง : All Freebatch (Sherlock*John / Dr. Strange*Everett Ross / Khan*Arthur Dent / Van Gogh*Rembrandt)

ลักษณะของสินค้า : ขนาด A5 / 24 หน้า / พิมพ์ขาว-ดำ / ภาษาไทย

ออกขายครั้งแรก : Comic Avenue 5 (2019)

Out of stock