Fragments vol.1

111.00 ฿

เรื่องราวเกิดขึ้นหลังจากแฝดหกได้งานทำแล้ว โจโรมัตสึต้องสืบเรื่องราวการเกิดคดีฆาตกรรมกับแฝดตัวเอง( AllChara แนวเนต้า AU)

 

6 in stock

SKU: A01220 Categories: , Tags: , , ,