FFXV : Sticker Sheet

฿ 40.00

ผู้จัดทำ : pxnicmoon

อ้างอิงจากเรื่อง : Final Fantasy: XV

ลักษณะของสินค้า : สติ๊กเกอร์ไดคัท ขนาด A5

ออกขายครั้งแรก : Game Festival 2

11 in stock