FFXV : Sticker Sheet

40.00 ฿

ผู้จัดทำ : pxnicmoon

อ้างอิงจากเรื่อง : Final Fantasy: XV

ลักษณะของสินค้า : สติ๊กเกอร์ไดคัท ขนาด A5

ออกขายครั้งแรก : Game Festival 2

In stock

Sold By : Homu
SKU: A01939 Categories: , Tags: , , ,