FFVII – Zack x Aerith _ Postcard Glitter

50.00 ฿

ผู้จัดทำ : VREKX
อ้างอิงจากเรื่อง: Final Fantasy VII Crisis Core / Zack x Aerith
ลักษณะของสินค้า: โปสการ์ดเคลือบกลิตเตอร์
ออกขายครั้งแรก: ComicAvenue6

31 in stock

SKU: A02453 Categories: , Tags: ,