[FFVII] Standee collection | tifa redeye

ผู้จัดทำ : tifa_redeye
อ้างอิงจากเรื่อง: Final Fantasy 7
ลักษณะของสินค้า: สแตนดี้ขนาด 10cm /  พวงกุญแจเทคนิคพิเศษ กลิตเตอร์อิพอกซี่ / พวงกุญแจเทคนิคพิเศษ เรนโบว์
ออกขายครั้งแรก: CA6 (2020)

This product is currently out of stock and unavailable.

SKU: A02533 Categories: , Tags: , ,