Fate Grand Order : Masking tape

180.00 ฿

ผู้จัดทำ : Ak*Zokyo

จากเรื่อง : Fate Grand Oeder

ลักษณะของสินค้่า : “Fate Grand Order Masking tape
Chaldea & Knights of the Round in Matsuri

FanArt จากเกม Fate Grand Order

size : 15mm x 10m

ออกขายครั้งแรก : Doujima 2018

Out of stock

SKU: A01728 Category: Tag: