FanBeasts Bag

210.00 ฿

ผู้จัดทำ   :Natsume

จากเรื่อง   :กระเป๋าผ้าจากภาพยนตร์เรื่อง Fantastic Beasts and where to find them

ลักษณะของสินค้า :กระเป๋าผ้าขนาด 10.5 x 12.5 x 2.5 นิ้ว พิมพ์ลายสองด้าน

ออกขายครั้งแรก :งานFantastic Beasts Only event(2017)

Out of stock