Emerald

160.00 ฿

ผู้จัดทำ : KNO21
อ้างอิงจากเรื่อง: Identity v
ลักษณะของสินค้า: อาร์ตบุค+โดจินสั้น A5 24 หน้า หน้าสี 9 หน้า หน้าขาวดำ 15 หน้า
การเปิดอ่าน: จากซ้ายไปขวา (แบบไทย)
ออกขายครั้งแรก: Identity v only event : We meet again

3 in stock

SKU: A02394 Categories: , Tags: ,