[EH] Always with me

105.00 ฿

จากคอมมู Exteen Hogwarts (EH)
เป็นเรื่องราวระหว่างเด็กแลกเปลี่ยนจากสองโรงเรียน ที่สนใจในเรื่องที่คล้ายๆกัน ทำให้อีกคนตกหลุมรักอีกคน และยังเฝ้ารอไม่ว่าจะห่างไกลกันแค่ไหนก็ยังคงความรู้สึกเอาไว้ไม่เปลี่ยนแปลง

15 in stock

SKU: A00807 Categories: , Tags: ,