Cross the mind

120.00 ฿

“ซีรีโบร” ช่วยให้เขาค้นหามนุษย์กลายพันธุ์ที่ต้องการความช่วยเหลือมาได้โดยตลอด นอกจากเพื่อตัวคนเหล่านั้นเองแล้ว ยังเพื่อช่วยสังคมให้อยู่ได้อย่างปกติสุขด้วย

ดังนั้นในครั้งนี้ก็คงเรียกได้ว่าเป็นการทำเพื่อส่วนรวมเช่นกัน

28 in stock

SKU: A01200 Categories: , Tags: , , , , , ,