Choco Choco Chocoboy

110.00 ฿

ผู้จัดทำ   :Uruki

จากเรื่อง   :Final Fantasy XV / Prompto

ลักษณะของสินค้า :ไซส์ A5 จำนวน 32 หน้า

ออกขายครั้งแรก :Comic Avenue #4 (2017)

57 in stock