Charm

220.00 ฿

ผู้จัดทำ :   ShizIdeo, Warinmon, MaNETsu, KAZ, Kaskia, AYOIJI

อ้างอิงจากเรื่อง : IdentityV

ลักษณะของสินค้า :  ขนาด B5 จำนวนหน้าสี 9 หน้า และ ขาวดำ 9 หน้า

ออกขายครั้งแรก : ComicAvenue5 (2019)

In stock

Sold By : Homu
SKU: A01934 Categories: , Tags: , , , , , , ,