Chaotic Vol.1

100.00 ฿

ผู้จัดทำ   : Ting Yom Chay

จากเรื่อง   : ผลงานแฟนฟิครวมหลายหลายตัวละคร มาเรียกเสียงฮา

ลักษณะของสินค้า : กระดาษปกอาตมัน กระดาษภายในเล่มเป็นถนอมสายตา

ขนาก : A5

จำนวนหน้า : 22 หน้า

ออกขายครั้งแรก : Movies Carnival (2016)

13 in stock