#BZtarot – THE STAR (XVII)

30.00 ฿

ผู้จัดทำ : YANi
อ้างอิงจากเรื่อง : WangYibo&XiaoZhan
ลักษณะของสินค้า : ไพ่ทาโร่ต์ ขนาด 7.5×12.1 cm พิมพ์สี 2 หน้า กระดาษอาร์ต 350
ออกขายครั้งแรก : MOON8983 (2020)

15 in stock (can be backordered)

SKU: A02143 Categories: , Tags: , , , ,