By your side

195.00 ฿

เรื่องราวชีวิตประจำวันของสองหนุ่ม เชน และไนติงเกล จากคอมมู Stagione Academy คนหนึ่งเหมือนจะเกินส่วนอีกคนก็แลดูจะขาด แต่สุดท้ายก็ถูกจับพลัดจับผลูมาเป็นรูมเมทกันจนได้ ปัญหาความทรงจำและเหล่ากระต่าย .. ทั้งสองจะผ่านเรื่องนี้ไปได้หรือไม่ …… ไม่มีใครรู้ (คำเตือน : ในส่วนเนื้อเรื่องควรเปิดใจ เพราะแฝงความวายไว้อย่างบางเบา)

9 in stock

SKU: A00727 Categories: , Tags: , ,