Bottom Bunk

160.00 ฿

เรื่องราวระหว่างโซสึเกะและรินที่เกิดขึ้นที่เตียงล่าง(Bottom Bunk) เน้นความรู้สึกของโซสึเกะเป็นส่วนใหญ่

Out of stock

SKU: A00458 Categories: , Tag: