Bozhan stamp tape

฿ 130.00

ผู้จัดทำ : Tako

อ้างอิงจากเรื่อง : Wang Yibo & Xiao Zhan

ลักษณะของสินค้า : 10 pic repeat

ออกขายครั้งแรก : BOZHAN FAIR (2019)

23 in stock

SKU: A01965 Categories: , Tags: , , ,