BJYX CANDY CHARM | PUDDING97

270.00 ฿

ผู้จัดทำ : PUDDING97
อ้างอิงจากเรื่อง : Wang Yibo X Xiao Zhan
ลักษณะของสินค้า : CANDY CHARM พวงกุญแจลูกอม / 4.5×7 cm / กลิตเตอร์หัวใจ
ออกขายครั้งแรก : MOON8983 (2020)

3 in stock