Between US

90.00 ฿

ผู้จัดทำ : PersonalFIN
จากเรื่อง : Toukenranbu (Tonbokiri+Nihongou x Nagasone Koutestu)
ลักษณะของสินค้า : ขนาดA5 20หน้า กระดาษขาวพิมพ์ขาว-ดำ
การเปิดอ่าน : จากซ้ายไปขวา(แบบไทย)
ออกขายครั้งแรก : ComicAvenue3

9 in stock