Before It Starts to Rain

330.00 ฿

ผู้จัดทำ : ORCA, SASI TEE (ภาพ)
อ้างอิงจากเรื่อง: Original
ลักษณะของสินค้า: นิยาย เล่มเดียวจบ / ได้คอมิกแถม 1 เล่ม และที่คั่นหนังสือเพิ่ม 1 แผ่น
การเปิดอ่าน: จากซ้ายไปขวา(แบบไทย)
ออกขายครั้งแรก: ปี 2017

11 in stock

SKU: A02507 Categories: , , Tags: ,