Bayonet Lily

150.00 ฿

ผู้จัดทำ   : Madscientist

จากเรื่อง   : เป็น Original ประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 1

ลักษณะของสินค้า : Manga I A5 I กรีนรีด 75 แกรม I 152 หน้า

ออกขายครั้งแรก :  Original Connect#3

8 in stock

SKU: A01684 Categories: , Tags: , ,