Bayonet Lily

150.00 ฿

ผู้จัดทำ   : Madscientist

จากเรื่อง   : เป็น Original ประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 1

ลักษณะของสินค้า : Manga I A5 I กรีนรีด 75 แกรม I 152 หน้า

ออกขายครั้งแรก :  Original Connect#3

เหลือสินค้า 8 ชิ้น

Sold By : Homu
SKU: A01684 Category: Tags: ,