Badge Genya Ver.Baby Shark

25.00 ฿

ผู้จัดทำ : POUND
อ้างอิงจากเรื่อง: Kimetsu no yaiba
ลักษณะของสินค้า: เข็มกลัด 44mm
ออกขายครั้งแรก: Comic Avenue 6

9 in stock

SKU: A02415 Categories: , Tags: ,