Answer

144.00 ฿

ผู้จัดทำ   : Rumine

จากเรื่อง   :  Parody : Final Fantasy XV (Gladnis)

ลักษณะของสินค้า : Size: 182x257mm (B5)

Page: 32 p ลักษณะการเปิดอ่านเป็นแบบญี่ปุ่น

ออกขายครั้งแรก :  Comic Avenue #4 (2017)

Out of stock

SKU: A01598 Categories: , , Tags: , , , ,