Angel of love

$9.99

นางฟ้าทุกองค์มีพรตนละข้อ
บางองค์อาจมีพรที่จะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จ
บางองค์อาจมีพรที่ทำให้คู่แข่งของเราหายสาบสูญไป
บางองค์อาจมีพรที่ทำให้เรามีเงินทองมหาศาล
และบางองค์ก็อาจจะมีพรที่จะทำให้เราได้รับประสบการณ์ไม่รู้ลืม
และคากามิที่ได้รับพรของนางฟ้าองค์นี้ ชีวิตจะเปลี่ยนไปเป็นแบบไหนกันนะ!

7 in stock