anepigraphic

75.00 ฿

เมื่อขวัญพึ่งย้ายมาอยู่โรงเรียนแห่งนี้ พร้อมกับความสามารถในการสื่อสารกับวิญญาณ แล้วเธอจะทำยังไงเพื่อช่วยเพื่อนในห้องที่ดันไปท้าวิญญาณเข้า !?

15 in stock

SKU: A00528 Categories: , Tags: ,