A Short Period of Time

230.00 ฿

ผู้จัดทำ : Starry Messenger

จากเรื่อง : Yuri on ICE / All x Phichit

ลักษณะของสินค้า : A5 / แอนโธโลจี(คอมิกและนิยาย) / 146หน้า

ออกขายครั้งแรก  : Comic Alley #2 (2018)

Out of stock