8.2 Seconds

230.00 ฿

ผู้จัดทำ : Carrot Chibiyo
อ้างอิงจากเรื่อง: Haikyuu!! (Bokuto Kotaro x Akaashi Keiji)
ลักษณะของสินค้า: Size: Japanese B6 Page: 164
การเปิดอ่าน: จากซ้ายไปขวา(แบบไทย)
ออกขายครั้งแรก: Promise of Protagonists (2020)

21 in stock