A Brooklyn Tales

120.00 ฿

ผู้จัดทำ : Matomaoto

อ้างอิงจากเรื่อง : Captain America (Bucky x Fem! Steve)

ลักษณะของสินค้า : ขนาด A5 จำนวน 24 หน้า

ออกขายครั้งแรก : Super Scream Party (2017)

เหลือสินค้า 6 ชิ้น

Sold By : Homu
SKU: A01782 Categories: , Tags: ,