BJYX STICKER | PUDDING97

ผู้จัดทำ : PUDDING97
อ้างอิงจากเรื่อง : Wang Yibo X Xiao Zhan
ลักษณะของสินค้า :
PINK STICKER / A5 / MATE
BAKERY STCIKER / A5 / MATE
ออกขายครั้งแรก : MOON8983 (2020)

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: A02404 หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: , , , , ,