ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญขีธนาคาร

บจก. โฮมุ เฮ้าส์ จำกัด:

  • Bank: ธนาคารกสิกรไทย
  • Account number: 051-8-78953-8
    ชำระแล้ว แจ้งการชำระเงินภายใน 10 ชั่วโมง มิเช่นนั้น ออเดอร์จะถูกยกเลิก

ชำระเข้า True Money Wallet

ชำระแล้ว แจ้งการชำระเงินภายใน 10 ชั่วโมง มิเช่นนั้น ออเดอร์จะถูกยกเลิก