Pick up @ Comic Square 4

รับในงาน Comic Square

กดสั่งซื้อสินค้าเพื่อรับในงาน Comic Square 4 ที่บูธ B06 Pairiaria 

รอบไปรษณีย์ (Mail order)

รอบไปรษณีย์ (mail order)

จัดส่งวันที่ 17 มีนาคม 2564

การสั่งซื้อสินค้า

สารมารถสั่งสินค้าร่วมกับรายการอื่น ๆ ในร้านได้ตามปกติ สินค้าที่รับในงาน สามารถรับได้ที่บูธศิลปิน ส่วนสินค้าชิ้นอื่น ทางเราจะจัดส่งไปทางไปรษณีย์