แบบลงทะเบียนขอรับสินค้าคืน และฝากสินค้าในงาน Event

Next Drop Off & Pick Up :
We Meet Again: Identity V Only Event
25 ตุลาคม พ.ศ.2563 หอประชุมณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Comic Avenue 6
31 ตุลาคม 2563 เวสเกตฮอลล์, ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล พลาซ่า เวสเกต
* * ในหน้านี้มี 2 ฟอร์มให้เลือกกรอกนะครับ