รับในงาน COMIC AVENUE 6

แจ้งเลขออเดอร์ และชื่อคนสั่งซื้อที่บูธ A09-A10
มีให้ติ๊กยืนยันก่อนกดสั่งซื้อ ! (กรุณาอ่านให้ครบถ้วน)

ไปหน้าสั่งซื้อสินค้า

? รอบไปรษณีย์

จัดส่งภายในเดือนพฤศจิกายนโดย HOMU
มีให้ติ๊กยืนยันก่อนกดสั่งซื้อ (กรุณาอ่าน)