สินค้าจำกัดอายุ (18+)


-THIS IS A RESTRICTED AGE PRODUCT-
(ENGLISH BELOW)


สินค้าที่ท่านเลือกมีความรุนแรง ไม่เหมาะกับลูกค้าที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี

ลูกค้าที่ต้องการเข้าชมหรือสั่งซื้อสินค้าในหมวดนี้
รบกวนส่ง (แก้ไข 29/4/2564)
1. รูปตนเองถือบัตรประชาชน 
2. อีเมล์ที่สมัครบน HOMU
มาที่


Homu Fanpage Inbox : m.me/homuinth
Homu Twitter Direct Message
@HomuInTh
Homu e-mail: [email protected]

สามารเซนเซอร์ได้ทุกอย่าง ยกเว้น ชื่อ ใบหน้า และ วันเดือนปีเกิด
ทางเราจะตอบกลับภายใน 4 ชั่วโมง ในช่วงเวลา 9:00 – 18:00 น.

 

____________________________________________

This is a restricted age product (R18).
Please send your picture holding the ID card 
that shows your name, your picture, and your birthday
(other information can be covered) and the email
that you used for registration on HOMU via 


Homu Fanpage Inbox : m.me/homuinth
Homu Twitter Direct Message
@HomuInTh
Homu e-mail: [email protected]

We will get back to you within 4 hours during 9:00 am – 18:00 pm (GMT+7)