การจัดส่ง

สินค้าพร้อมส่ง ทาง HOMU ใช้เวลาเตรียมจัดส่งภายใน 1 – 3 วันทำการ (หยุดวันอาทิตย์) หลังจากสถานะปรับเป็น ‘ชำระเงินแล้ว’ ทางเราจัดส่งวันจันทร์ – ศุกร์

สินค้า [PRE-ORDER]

สินค้าพรีออเดอร์จะมีรายละเอียดระยะการจัดส่งแตกต่างกันตามที่ผู้ผลิตสินค้ากำหนดขึ้น
โดยทั่วไป ระยะพรีออเดอร์ 2 – 4 อาทิตย์ และจัดส่งภายใน 2 เดือนหลังชำระเงิน
สินค้าบางรายการมีการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ โปรดอ่านเงื่อนไขก่อนดำเนินรายการ หากทำรายการแล้วถือว่าผู้ซื้อยอมรับข้อตกลง

การยกเลิกการสั่งซื้อ (cancel order)

  1. ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น
  2. ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ หากชำระด้วย PayPal ค่าธรรมเนียมจาก PayPal ไม่สามารถคืนได้
  3. หากเป็นสินค้า PRE-ORDER หลังปิดพรีออเดอร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลกรณีใด ๆ

หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล์ [email protected]

การคืนเงิน (refund)

ทางบริษัทฯ จะคืนเงินให้เฉพาะสินค้าที่ยังไม่ถูกส่งออก และลูกค้าต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ (หากชำระผ่าน PayPal จะไม่ได้รับค่าธรรมเนียมคืน)

หากสินค้ามีปัญหา เสียหาย ไม่ตรงกับที่สั่งซื้อ

ติดต่อทาง [email protected] เพื่อร้องเรียน
หากได้รับสินค้าไม่ถูกต้อง กรุณาส่งสินค้ากลับคืนมาด้วยไปรษณีย์ไทยแบบลงทะเบียน ทางเราจะจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องไปให้

หากสินค้าเสียหาย ต้องแจ้งภายใน 3 วัน หลังสินค้าจัดส่งสำเร็จแล้วเท่านั้น หากเกินกว่านั้น ทางเราไม่ขอรับเคลม


หากเสียหายจากทางขนส่ง รบกวนถ่ายรูปพัสดุทุกด้านและสินค้าที่เสียหายเพื่อให้ทางเราดำเนินการเรียกร้องกับทางไปรษณีย์

นโยบายความเป็นส่วนตัว

HOMU ตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับสิทธิและความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และ HOMU จะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย การรักษาความลับตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน โดย HOMU จะดำเนินการตามวัตถุประสงค์และความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้กับ HOMU ในเรื่องเกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือ ตามที่กฎหมายกำหนดและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

– ข้อมูลส่วนบุคคลที่ HOMU สามารถเข้าถึงได้ (ตัวอย่างเช่น ชื่อ อีเมล โทรศัพท์) ทาง HOMU จะไม่เผยแพร่ให้องค์กรอื่นหรือใช้ประโยชน์นอกเหนือจากการใช้บริการกับทาง HOMU
– ข้อมูลบัตรเครดิตจะถูกประมวลผลและจัดเก็บอย่างปลอดภัยโดยโอมิเซะ และทางโอมิเซะจะไม่นำไปเผยแพร่แก่บุคคลภายนอก
– วัตถุประสงค์หรือเหตุผลที่ HOMU เก็บข้อมูลในระบบเพื่อให้ทางลูกค้าที่ลงทะเบียนสามารถเข้าใช้งานได้โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลการจัดส่งอีกครั้ง
– ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลจนกว่าทางลูกค้าจะแจ้งให้ทางเรายกเลิกบัญชีของทางลูกค้า โดยแจ้งผ่าน [email protected]
– ไปรษณีย์ไทยเท่านั้น ที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเช่นที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของลูกค้า ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ติดต่อ HOMU

59/263 มหาชัยเมืองใหม่ ต.คอกกระบือ อ. เมือง พระราม 2 สมุทรสาคร 74000
 email : [email protected]  โทร 092-0072720 (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9:00 – 18:00 นาฬิกา)