ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน

หลักๆก็แค่ "ยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทายเป็นกันเอง ช่วยเหลือเกื้อกูล แนะนำสิ่งดีๆให้กัน และใช้คำพูดที่สุภาพเพื่อสร้างบรรยากาศดีๆในการพูดคุยกัน" ก็พอแล้วครับ แต่เพื่อความชัดเจนก็ขอกำหนดเป็นข้อๆที่ด้านล่างนี้ได้ครับ

 

1.ห้ามวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2.เสนอความคิดเห็น หรือแนะนำด้วยถ้อยคำที่สุภาพ และสร้างสรรค์
3.ห้ามใส่ความบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชังจากบุคคลอื่น โดยไม่มีแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน หรือเป็นเท็จ
4.ห้ามท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้น
5.ห้ามเสนอข้อความกล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อ ศาสนา หรือคำสอนของศาสนาใดๆ ทุกศาสนา
6.ห้ามใช้นามแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อื่น โดยมีเจตนาทำให้เข้าใจผิด และเจ้าของชื่อผู้นั้นได้รับความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
7.ห้ามเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ
8.ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของสังคม
9.สินค้าบางส่วนสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะสมาชิกที่ยืนยันอายุแล้วเท่านั้น

homu.in.th ขอสงวนสิทธิยกเลิกการให้บริการแก่สมาชิกซึ่งไม่ปฎิบัติตามข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันของบ้านหลังนี้นะครับ