การส่งสินค้า และหีบห่อ

การส่งสินค้าของภายใน 1 - 2 ทำการนับจากวันที่แจ้งโอนเงิน โดยการส่งจะแยกได้ 2 แบบหลักๆนะครับ

1.ไปรษณีย์ลงทะเบียน จะมีหมายเลขของสินค้าให้ตรวจสอบครับ ระยะเวลาประมาณ 3 - 5 วันทำการ(จันทร์ - ศุกร์) ขึ้นอยู่กับสถานที่จัดส่งนะครับ
2.ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ จะมีหมายเลขของสินค้าให้ติดตามได้ครับว่าไปถึงไหนและ ระยะเวลาประมาณ 1 - 3 วันทำการ(จันทร์ - ศุกร์) ขึ้นอยู่กับสถานที่จัดส่งนะครับ

หีบห่อ

 การส่งจะใช้ซองที่รองด้วยแผ่นกันกระแทก และกระดาษลูกฟูกทั้ง 2 ด้านของสินค้า เพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างขนส่งของพี่ไปรฯ ทำให้สภาพที่ดีเยี่ยมแน่นอนครับ

 

หีบห่อเสียหายจากการขนส่ง

 หากหีบห่อสินค้ามีรอยฉีกขาด หรือรอยติดปะ ซ่อมแซม ให้ปฎิเสธการับสินค้าห่อนั้นครับ เพราะเงื่อนไขของทางไปรษณีย์ไทยจะรับผิดชอบต่อสินค้าที่เสียหายสำหรับหีบห่อที่ผู้รับยังไม่รับเท่านั้น หากหีบห่อเสียหาย และผู้รับรับสินค้านั้นไปทางไปรษณีย์จะไม่รับผิดชอบครับ โดยวงเงินที่รับผิดชอบจะขึ้นอยู่กับประเภทการส่งดังนี้ครับ

ลงทะเบียนธรรมดา รับผิดชอบไม่เกิดน 300 บาท

EMS รับผิดชอบไม่เกิน 2,000 บาท

หมายเหตุการส่งสินค้าควรให้เราระบุชื่อ-นามสกุลตามบัตรประชาชนของผู้รับนะครับ เพราะในกรณีที่เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไปส่งสินค้าแล้วไม่มีผู้รับ ผู้รับต้องไปรับสินค้าด้วยตนเองที่ทำการไปรษณีย์โดยใช้บัตรประชาชนในการอ้างอิงความเป็นเจ้าของ ถ้าชื่อไม่ตรงกันจะมีปัญหาที่ยุ่งยากมากในการยืนยันตัวครับ